už 3274 receptov

Pridaj recept

Autorské práva

Autorské práva:

Spoločnosť MADWIRE, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92577/B, oddiel Sro prevádzkuje online magazín gurman.sk a je nositeľom práv zhotoviteľa databázy, ktorý je výhradne oprávnený používať databázu gurman.sk pozostávajúcu z receptov, fotografií a obrázkov . MADWIRE, s.r.o. ako oprávnený zástupca autorov článkov si v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 Autorského zákona vyhradzuje právo udeľovať súhlas na použitie článkov označeným © gurman alebo © Všetky práva vyhradené.