Kontakt

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., sídlom  Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike.

Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: gurman@madwire.sk